فروش ایزوگام دلیجان ~ 09183655579
ایزوگام,قیمت ایزوگام دلیجان,ایزوگام دلیجان,ایزوگام شرق,صادرات ایزوگام,فروش ایزوگام دلیجان,خرید ایزوگام

مرتبه
تاریخ : سه شنبه 3 تیر 1393
عایقكاری دیوار زیرزمین باید همانند عایقكاری تهداب ساختمان و به صورت یكپارچه و همراه با آن، انجام شود. چنانچه فاصله زمانی بین اجرای عایق افقی و قائم و دیوارها پیش بیاید، باید به منظور یكپارچه كردن عایق تدابیر لازم اتخاذ گردد.
معمول‌ترین عایقكاری برای دیوار زیرزمینها استفاده از قیر و گونی یا قیر و مشمع یا گونی یا مقوای قیراندود است كه باید مانند عایق بام اجرا شود. ترتیب عایقكاری قائم، باید از بالا به پایین باشد و لایه‌های گونی طوری روی هم قرار گیرند كه رطوبت نتواند از زمین به داخل دیوار زیرزمین نفوذ كند.

دو روش برای عایقكاری دیوار زیرزمین متداول است : روش اول در مواقعی به كار گرفته می‌شود كه عمق زیرزمین، كم و خطر ریزش خاك اطراف زیرزمین وجود نداشته باشد، در این روش ابتدا تیغه محافظ عایق اجرا شده و روی آن ملات ماسه سیمان و عایق قائم، انجام و سپس دیوار اصلی زیرزمین ساخته می‌شود. در روش دوم كه مخصوص زمینهای ریزشی و عمقهای زیاد است، ابتدا عایق افقی زیر دیوار زیرزمین را اجرا می‌كنند و پس از دیوارسازی، پشت آن را با ملات ماسه سیمان اندود نموده و بعد از عایقكاری اقدام به ساختن تیغه محافظ عایق می‌كنند. در هر دو روش در تمام مراحل باید سعی شود پیش‌بینیهای لازم برای پیوستگی عایق در قسمتهای افقی و قائم صورت گیرد.

محل عبور لوله‌ها و دودكش و سایر مجاری، باید قبلاً در دیوار زیرزمین پیش‌بینی شود، به قسمی كه عایق پس از اجرا پاره یا زخمی نشود. لوله‌های آب گرم و شوفاژ و دودكش، نباید مستقیماً در تماس با عایق قیری قرار گیرند، زیرا ممكن است آن را ذوب كرده و كیفیت آن دچار اشكال گردد.


برچسب ها: عایقكاری دیوار زیرزمین، عایقكاری دیوار، قیر و گونی یا قیر و مشمع یا گونی، فروش عایق رطوبتی، انواع عایق کاری ساختمان، عایق ایزوگام، ایزولاسیون سرویس و حمام،
ارسال توسط ایزوگام دلیجان
مرتبه
تاریخ : سه شنبه 3 تیر 1393
عایقكاری دیوار زیرزمین باید همانند عایقكاری تهداب ساختمان و به صورت یكپارچه و همراه با آن، انجام شود. چنانچه فاصله زمانی بین اجرای عایق افقی و قائم و دیوارها پیش بیاید، باید به منظور یكپارچه كردن عایق تدابیر لازم اتخاذ گردد.
معمول‌ترین عایقكاری برای دیوار زیرزمینها استفاده از قیر و گونی یا قیر و مشمع یا گونی یا مقوای قیراندود است كه باید مانند عایق بام اجرا شود. ترتیب عایقكاری قائم، باید از بالا به پایین باشد و لایه‌های گونی طوری روی هم قرار گیرند كه رطوبت نتواند از زمین به داخل دیوار زیرزمین نفوذ كند.

دو روش برای عایقكاری دیوار زیرزمین متداول است : روش اول در مواقعی به كار گرفته می‌شود كه عمق زیرزمین، كم و خطر ریزش خاك اطراف زیرزمین وجود نداشته باشد، در این روش ابتدا تیغه محافظ عایق اجرا شده و روی آن ملات ماسه سیمان و عایق قائم، انجام و سپس دیوار اصلی زیرزمین ساخته می‌شود. در روش دوم كه مخصوص زمینهای ریزشی و عمقهای زیاد است، ابتدا عایق افقی زیر دیوار زیرزمین را اجرا می‌كنند و پس از دیوارسازی، پشت آن را با ملات ماسه سیمان اندود نموده و بعد از عایقكاری اقدام به ساختن تیغه محافظ عایق می‌كنند. در هر دو روش در تمام مراحل باید سعی شود پیش‌بینیهای لازم برای پیوستگی عایق در قسمتهای افقی و قائم صورت گیرد.

محل عبور لوله‌ها و دودكش و سایر مجاری، باید قبلاً در دیوار زیرزمین پیش‌بینی شود، به قسمی كه عایق پس از اجرا پاره یا زخمی نشود. لوله‌های آب گرم و شوفاژ و دودكش، نباید مستقیماً در تماس با عایق قیری قرار گیرند، زیرا ممكن است آن را ذوب كرده و كیفیت آن دچار اشكال گردد.


برچسب ها: عایقكاری دیوار زیرزمین، عایقكاری دیوار، قیر و گونی یا قیر و مشمع یا گونی، فروش عایق رطوبتی، انواع عایق کاری ساختمان، عایق ایزوگام، ایزولاسیون سرویس و حمام،
ارسال توسط ایزوگام دلیجان
مرتبه
تاریخ : سه شنبه 3 تیر 1393
عایقكاری دیوار زیرزمین باید همانند عایقكاری تهداب ساختمان و به صورت یكپارچه و همراه با آن، انجام شود. چنانچه فاصله زمانی بین اجرای عایق افقی و قائم و دیوارها پیش بیاید، باید به منظور یكپارچه كردن عایق تدابیر لازم اتخاذ گردد.
معمول‌ترین عایقكاری برای دیوار زیرزمینها استفاده از قیر و گونی یا قیر و مشمع یا گونی یا مقوای قیراندود است كه باید مانند عایق بام اجرا شود. ترتیب عایقكاری قائم، باید از بالا به پایین باشد و لایه‌های گونی طوری روی هم قرار گیرند كه رطوبت نتواند از زمین به داخل دیوار زیرزمین نفوذ كند.

دو روش برای عایقكاری دیوار زیرزمین متداول است : روش اول در مواقعی به كار گرفته می‌شود كه عمق زیرزمین، كم و خطر ریزش خاك اطراف زیرزمین وجود نداشته باشد، در این روش ابتدا تیغه محافظ عایق اجرا شده و روی آن ملات ماسه سیمان و عایق قائم، انجام و سپس دیوار اصلی زیرزمین ساخته می‌شود. در روش دوم كه مخصوص زمینهای ریزشی و عمقهای زیاد است، ابتدا عایق افقی زیر دیوار زیرزمین را اجرا می‌كنند و پس از دیوارسازی، پشت آن را با ملات ماسه سیمان اندود نموده و بعد از عایقكاری اقدام به ساختن تیغه محافظ عایق می‌كنند. در هر دو روش در تمام مراحل باید سعی شود پیش‌بینیهای لازم برای پیوستگی عایق در قسمتهای افقی و قائم صورت گیرد.

محل عبور لوله‌ها و دودكش و سایر مجاری، باید قبلاً در دیوار زیرزمین پیش‌بینی شود، به قسمی كه عایق پس از اجرا پاره یا زخمی نشود. لوله‌های آب گرم و شوفاژ و دودكش، نباید مستقیماً در تماس با عایق قیری قرار گیرند، زیرا ممكن است آن را ذوب كرده و كیفیت آن دچار اشكال گردد.


برچسب ها: عایقكاری دیوار زیرزمین، عایقكاری دیوار، قیر و گونی یا قیر و مشمع یا گونی، فروش عایق رطوبتی، انواع عایق کاری ساختمان، عایق ایزوگام، ایزولاسیون سرویس و حمام،
ارسال توسط ایزوگام دلیجان
مرتبه
تاریخ : سه شنبه 3 تیر 1393
مقدار عایقكاری اجباری:
طبق قانون، تمام ساخت و ساز هایی كه در كشور انجام میشود باید مطابق مقررات ملی ساختمان باشد كه در سال 1370 به تصویب رسیده است. مبحث نوزدهم این مقررات مربوط به انرژی و صرفه جویی در آن است كه اجرای آن از تیرماه سال 1381 اجباری شده است. بر اساس این مقررات، مقاومت حرارتی اجزای خارجی ساختمان نباید از حد معینی پایینتر باشد.
 منظور از اجزای خارجی ساختمان ، دیوار ها و سقفهایی است كه از یك طرف با محیط داخل ساختمان و از طرف دیگر با هوای آزاد در تماسند. بقیه دیوارها یا سقفها مانند دیوارهایی كه اتاقها را از هم جدا میكنند یا سقفهای بین طبقات شامل این مقررات نمی شوند.
برای تعیین حد مجاز مقاومت حرارتی اجزای خارجی، ساختمانها را به چهار گروه تقسیم میكنند. این دسته بندی بر اساس موقعیت جغرافیایی، نوع كاربری، اندازه شهری كه ساختمان در آن قرار دارد و زیربنای ساختمان انجام می گیرد. سپس میزان عایق مورد نیاز در هر یك از این گروه های چهارگانه تعیین میشود.
رعایت این حد اقل ها در ساختمانهایی كه از این پس در مناطق شهری ساخته میشوند الزامیست و شهرداری ها كه بر اجرای این مقررات نظارت دارند،گواهی پایان كار را تنها در صورتی صادر میكنند كه این موازین رعایت شده باشد. بنابر این اگر میخواهید ساختمان جدیدی بسازید یا پیش خرید كنید حتما از پیمانكار خود بخواهید این مقررات را به طور كامل رعایت كند تا پس از پایان كار با مشكل روبرو نشوید.

عایقكاری بیش از مقدار اجباری:
همان طور كه گفته شد مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان تنها حد اقل ها را تعیین كرده است، اما می توان ساختمان را بیش از اینها هم عایق كرد و در نتیجه انرژی بیشتری صرفه جویی نمود. پیش از اجرای عایقكاری باید هزینه های خرید و نصب عایق و صرفه جویی حاصل از این كار را در نظر گرفت و اقتصادی ترین مقدار عایق را تعیین كرد.

عایقكاری مناسب برای تابستان :
یك عایقكاری خوب باید به نحوی باشد كه مانع از حبس حرارت در داخل ساختمان شود نصب فویلهای آلومینیومی در زیر سقف می‌تواند از نفوذ حرارت به داخل جلوگیری كند. عایقكاری به این شیوه بویژه برای جاهایی كه آب و هوایی گرم و خشك دارند بسیار مناسب است.برچسب ها: اجرای عایقكاری، عایقكاری مناسب برای تابستان، مقدار عایقكاری اجباری، عایقكاری در تهران، قیمت عایقكاری و نصب، عایق رطوبتی، فروش عایق رطوبتی،
ارسال توسط ایزوگام دلیجان
مرتبه
تاریخ : سه شنبه 3 تیر 1393
مقدار عایقكاری اجباری:
طبق قانون، تمام ساخت و ساز هایی كه در كشور انجام میشود باید مطابق مقررات ملی ساختمان باشد كه در سال 1370 به تصویب رسیده است. مبحث نوزدهم این مقررات مربوط به انرژی و صرفه جویی در آن است كه اجرای آن از تیرماه سال 1381 اجباری شده است. بر اساس این مقررات، مقاومت حرارتی اجزای خارجی ساختمان نباید از حد معینی پایینتر باشد.
 منظور از اجزای خارجی ساختمان ، دیوار ها و سقفهایی است كه از یك طرف با محیط داخل ساختمان و از طرف دیگر با هوای آزاد در تماسند. بقیه دیوارها یا سقفها مانند دیوارهایی كه اتاقها را از هم جدا میكنند یا سقفهای بین طبقات شامل این مقررات نمی شوند.
برای تعیین حد مجاز مقاومت حرارتی اجزای خارجی، ساختمانها را به چهار گروه تقسیم میكنند. این دسته بندی بر اساس موقعیت جغرافیایی، نوع كاربری، اندازه شهری كه ساختمان در آن قرار دارد و زیربنای ساختمان انجام می گیرد. سپس میزان عایق مورد نیاز در هر یك از این گروه های چهارگانه تعیین میشود.
رعایت این حد اقل ها در ساختمانهایی كه از این پس در مناطق شهری ساخته میشوند الزامیست و شهرداری ها كه بر اجرای این مقررات نظارت دارند،گواهی پایان كار را تنها در صورتی صادر میكنند كه این موازین رعایت شده باشد. بنابر این اگر میخواهید ساختمان جدیدی بسازید یا پیش خرید كنید حتما از پیمانكار خود بخواهید این مقررات را به طور كامل رعایت كند تا پس از پایان كار با مشكل روبرو نشوید.

عایقكاری بیش از مقدار اجباری:
همان طور كه گفته شد مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان تنها حد اقل ها را تعیین كرده است، اما می توان ساختمان را بیش از اینها هم عایق كرد و در نتیجه انرژی بیشتری صرفه جویی نمود. پیش از اجرای عایقكاری باید هزینه های خرید و نصب عایق و صرفه جویی حاصل از این كار را در نظر گرفت و اقتصادی ترین مقدار عایق را تعیین كرد.

عایقكاری مناسب برای تابستان :
یك عایقكاری خوب باید به نحوی باشد كه مانع از حبس حرارت در داخل ساختمان شود نصب فویلهای آلومینیومی در زیر سقف می‌تواند از نفوذ حرارت به داخل جلوگیری كند. عایقكاری به این شیوه بویژه برای جاهایی كه آب و هوایی گرم و خشك دارند بسیار مناسب است.برچسب ها: اجرای عایقكاری، عایقكاری مناسب برای تابستان، مقدار عایقكاری اجباری، عایقكاری در تهران، قیمت عایقكاری و نصب، عایق رطوبتی، فروش عایق رطوبتی،
ارسال توسط ایزوگام دلیجان
آخرین مطالب
(تعداد کل صفحات:5)      [1]   [2]   [3]   [4]   [5]  

آرشیو مطالب
صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو